Symbolika stromů podle FENG-ŠUEJ

V tichém objetí stromů čerpám sílu a odhodlání… V korunách slyším tisícerohlasý chór zelených lístků a mohutný kmen je mi oporou. Cítím klid, jistotu a sounáležitost…“

Monika Lainová

Stejně jako člověk má i strom svoji auru. Stromy od určitého věku (minimálně 100 let) se pak dokonce považují za spolutvůrce života na zemi. Svými vzrostlými korunami, silnými kmeny a mohutnými kořeny symbolizují propojení mezi nebem a zemí. Jejich aura vytváří pocit rovnováhy, harmonie a bezpečí.

Nedávno jsme s dětmi šli okolo jedné obrovské staré lípy. Průměr jejího kmenu přesahoval tři metry a do vršku koruny ani nebylo vidět. Strom tu stál určitě více než tři sta let. Říkala jsem dětem, jak by bylo úžasné, kdyby na něm byly nainstalovány kamery – pak bychom si mohli zpětně promítnout, čeho všeho byl tento strom za svůj život svědkem… Kdo všechno pod ním stál? Jakou měl náladu? Na co myslel?

Staré stromy pomalu z naší planety mizí. A spolu s nimi mizí i jejich zkušenosti a energetické působení. Ani spousta mladých stromků jejich vliv nedokáže nahradit.

Myslíte, že spolu stromy dokážou komunikovat?

Jejich kořeny tvoří pod zemí neuvěřitelnou síť. Jsou dokonce natolik inteligentní, že dokážou rozeznat kořeny svého druhu a propojují se spolu. Vzájemně se tak mohou vyživovat, je-li některý ze stromů oslaben nebo nemá dostatek slunečního světla. Takto krmí „stromové maminky“ své malé děti, které rostou pod nimi.

Tam, kde roste celý les, se pak stromům daří lépe, než osamoceným jedincům – podobně jako u lidí, si i stromy navzájem poskytují útočiště. Je-li jich více, dokážou společně čelit prudkým změnám počasí, spalujícímu slunci i vichřicím, společně udrží větší zásobu vody.

Pokud je strom osamocený, musí si s přírodními živly poradit sám. Navíc přichází o cenné informace, které si stromy navzájem poskytují nejen kořenovým systémem, ale i pomocí aromatických látek, které obsahují. Během svého vývoje si vypracovaly různé strategie.

V případě poranění (např. při poškození pádem jiného stromu nebo mlsnou zvěří) reaguje tkáň stromů podobně jako poraněný člověk – pomocí elektrických signálů zahájí obrannou reakci. Přenos je však na rozdíl od člověka velmi pomalý, a to cca 1 cm/s). Stromy dokonce dokáží rozeznat, kdo je napadl, a podle druhu takového živočicha začnou do vzduchu uvolňovat aromatické látky, které dokáží přivábit „zachránce“ nebo varovat ostatní stromy. Ty pak např. začnou do svých listů uvolňovat hořké látky, aby housenkám, larvám nebo jiným živočichům už tolik nechutnaly.

Podobně na jaře lákají své opylovače využitím rozličných barev a tvarů květů a svojí vůní.

Dnes je dokonce prokázané, že spolu (nejen) stromy tiše komunikují. Pokusy prováděla Monica Gagliano z University of Western Australia, a to na obilných semenáčcích:

Měřící aparatury brzy zaznamenaly tiché praskání s frekvencí 220 Hz, vycházející od kořenů… I kořeny nezúčastněných semenáčků na něj reagovaly. Vždycky, když byly vystaveny praskání o kmitočtu 220 Hz, natočily se jejich špičky příslušným směrem.“

(Tajný život stromů, Peter Wohlleben)

Mnoho z nás považuje stromy a rostliny jen za „obyčejné věci“. Nemluví totiž s námi, neběhají po loukách. Nechají jen vítr, aby se proháněl jejich korunou.

Věděli jste například, že za letního dne vypouštění stromy do ovzduší cca 10 tis. kg kyslíku na km²? Každý z nás má nějaké pojetí o fotosyntéze. Víte však, že přes noc fotosyntéza neprobíhá a stromy mají konečně čas se najíst? Mohou se totiž pustit do svých zásob „cukru“ vytvořeného právě pomocí fotosyntézy. Při jeho spotřebě dochází k vytvoření oxidu uhličitého, který je pro nás jedovatý. I proto bychom v místnostech, kde spíme, neměli mít žádné rostliny.

A co v zimě, kdy jsou stromy bez listů? Kdo nám zajišťuje příliv kyslíku, když fotosyntéza neprobíhá? I mě velmi překvapilo, že jsou to především mořské řasy, které nás nenechají se přes zimu udusit. Pomocí větru se totiž kyslík, který vytvoří, přenáší po celé naší planetě.

Energii stromů můžeme rozdělit na pozitivní, neutrální a negativní.

Stromy s „neutrální“ energií nemají na člověka příliš výrazný vliv, energii tedy člověku ani nedodávají, ale ani neubírají. Patří mezi ně především stromy ovocné a akáty.

Mezi stromy, kterým je lépe se vyhnout, patří vrba, olše, topol a dřín. Síla těchto stromů je běžným člověkem těžko ovladatelná a často se využívá ve spiritismu a černé magii. O vrbě se například říká, že do svých vlasů zaplétá duše mrtvých. Není tedy radno s nimi experimentovat.

Stromy se silně pozitivním vlivem člověka posilují a patří mezi ně především břízy, duby, lípy, jasany, buky, kaštany, jeřabiny, jedle, smrky a borovice. Časté spory se vedou o vliv dubu – někteří lidé tvrdí, že je lepší se jim vyhnout, někteří jej zase považují za strom s nejmocnější silou. Řekla bych, že vždy záleží na tom, s jakým úmyslem lidé ke stromům přistupují. Jsou-li jejich myšlenky „čisté“, srdce otevřené a souznící s přírodou, pak se i stromy otevírají pozitivní energii. Je-li to však naopak, pak buď nedojde k žádné reakci nebo může být reakce dokonce negativní i u stromů jinak silně léčivých (především u těch, kteří by sílu stromů chtěli zneužít).

Jaká je tedy symbolika stromů? Co jednotlivé druhy v člověku podporují?

Akácie podporuje kontinuitu, myšlení a jednání.

Bez podporuje komunikační schopnosti.

Bříza stejně jako bez podporuje komunikační schopnosti.

Buk podporuje kreativitu.

Dřín podporuje schopnost jednat diplomaticky.

Dub podporuje vytrvalost v jednání.

Habr podporuje samostatnost a rozhodnost.

Hlohyně podporuje emocionální odolnost.

Ibišek podporuje empatii a schopnost se dobře prezentovat.

Jasan podporuje flexibilitu a přizpůsobivost.

Javor podporuje rovnováhu, uznání a důstojnost.

Jeřáb podporuje úspěch a vytrvalost.

Jilm podporuje propojení tradičních postupů s moderními.

Jinan podporuje nadšení pro nové nápady a odvahu.

Jírovec podporuje empatii, harmonizuje mysl.

Kaštanovník podporuje zdravé sebevědomí.

Kdoulovec podporuje rozhodnost.

Lípa podporuje nezávislost, je „stromem srdce“.

Líska podporuje emocionální stabilitu.

Magnólie podporuje schopnost poučit se z minulosti.

Muchovník podporuje kreativitu.

Olše symbolizuje nezávislost.

Paulovnie podporuje sebeovládání, podle pověstí na ní sedává bájný pták Fénix, který přináší bohatství.

Platan podporuje společenskost.

Šeřík podporuje duchovní čistotu.

Škumpa symbolizuje uzavřenost a tajemnost.

Tamaryšek podporuje radost ze života.

Topol podporuje vzdělávání a osobní růst.

Trnovník podporuje schopnost komunikace a otevřenost.

Vrba podporuje schopnost vidět skrytou krásu.

Broskvoň podporuje emocionální stabilitu.

Hrušeň dodává duchovní vitalitu.

Jabloň podporuje schopnost se prosadit.

Meruňka podporuje vztahovou empatii.

Mirabelka také podporuje empatii.

Moruše chrání před vnějšími vlivy.

Kdouloň podporuje schopnost se prosadit.

Rakytník podporuje tělesnou vitalitu a kondici.

Ořešák symbolizuje šetřivost.

Švestka podporuje schopnost se vymezit.

Třešeň symbolizuje mládí, nedotčenost a krásu.

Borovice podporuje odolnost, stabilitu a přizpůsobivost.

Cedr podporuje schopnost promyslet si svá rozhodnutí.

Cypřišek podporuje harmonizaci rozumu a citů, úspěch.

Douglaska pomáhá odstranit strachy.

Jalovec podporuje toleranci a sebehodnotu.

Jedle podporuje vývoj a změnu.

Modřín dodává zodpovědnost a rozhodnost.

Sekvoj podporuje osobní růst.

Smrk dodává odvahu.

Tis pomáhá překonat minulost.

Túje podporuje schopnost dobře rozložit své síly.

Rostliny i stromy dokážou vnímat lidskou energii. Při jejich sázení nebo při péči o ně dejte pozor na čisté a dobré úmysly. Stromy dokáží velmi dobře z energie člověka poznat, jak to s nimi myslí.

Pokud navíc vysadíte strom na své zahradě na správné světové straně, jeho podpora bude maximální. Stejně jako stromy člověka dokáží podporovat i keře a rostliny. Jejich výčet je obrovský a najdete je v mé knize FENG-ŠUEJ a EFT.

Nezapomeňte, že stromy by neměly stát v těsné blízkosti domů. Dodržena by měla být vzdálenost alespoň 4,5 m. Stojí-li strom v auře domu, pak se jeho vliv může velmi zesílit a přenést až do negativního působení.

Věříte, že každý strom má svoji duši?

Viděli jste pohádku Čarovný kamínek? Zde jsou přírodní bytosti nádherně vyobrazené. Lidské oči je však většinou vidět nedokáží. Než skácíte starý strom, zamyslete se na tím, je-li to skutečně nutné. Naše planeta přijde o dalšího strážce. A pokud už je opravdu v tak špatném stavu, mějte alespoň úctu k jeho duši – oznamte jí svůj záměr alespoň dva dny předem a dejte jí šanci strom opustit bez poranění. Stejně tak učiňte, než budete stromy prořezávat. Dobře vás uslyší a stáhnou svoji mízu tak, abyste jim zbytečně neublížili.

PS: Pro ty z vás, kdo se chtějí o stromech dozvědět víc, doporučuji knihu Tajný život stromů od Petera Wohllbena. Je plná neuvěřitelných informací a pochází z ní i zmínka o testování obilných semenáčků výše v textu 🙂 A pokud máte ještě chvilku času, můžete mrknout na mé druhé webovky věnované tvoření – najdete zde mimo jiné i „stromovou zvonkohru s andělem“.

„Byla mi dána do vínku schopnost hlubokého soucitu, a snad i proto jsem již od malička toužila pomáhat lidem objevovat svoji duši. Již téměř dvacet let se věnuji studiu alternativních metod léčení, zejména EFT a feng-šuej, a proto jsem také autorkou eBooku FENG-ŠUEJ a EFT>> , který je věnován oběma těmto metodám. Pomocí Feng-šuej můžete nastartovat pozitivní změny ve vašem životě tím nejjednodušším způsobem, který pro začátek můžete udělat – zdokonalením prostoru, ve kterém trávíte svůj čas. Prostor kolem nás totiž pomáhá utvářet náš život. A pomocí EFT můžete pomoci sami sobě zbavit se vnitřních bloků a nefunkčních vzorců, které vám brání ve štěstí...“ Můj příběh si přečtěte zde>>
  • Chcete se dozvědět, jak rychle nabít Vaše tělo i Váš domov pozitivní energií?

    Přečtěte si eBook zdarma...

  • Nejnovější články
  • Kategorie
  • Na Facebooku mě najdete tady :-)