Pět prvků podle FENG-ŠUEJ

Zatímco většina světa považuje za základní čtyři elementy – vodu, oheň, zemi a vzduch, učení FENG-ŠUEJ pracuje s tzv. pěti prvky (Wu sing), mezi které patří voda, dřevo, oheň, země a kov.

Tyto prvky jsou ve vzájemné interakci, která se projevuje tzv. Zákony proměny (známé též pod pojmem „cyklus pěti prvků“).

Zákonů proměny je celkem pět a představují je procesy živení, posílení, vyčerpání, oslabení a vytlačení. V mnohých knihách o Feng-šuej se často uvádějí pouze dva z těchto zákonů, a to procesy posílení a vytlačení, kde je popsána vzájemná reakce vždy jen dvou prvků. Energetickou kvalitu jednoho prvku však ovlivňují i všechny ostatní prvky.

Proces živení znamená, že prvek, který je vyroben z určitého materiálu, vyživuje energii právě tohoto prvku (např. dekorace ze dřeva živí prvek dřevo). Proces posílení znamená, že nachází-li se v blízkosti nebo v určitém směru světové strany prvek, který původní prvek posiluje, pak dochází k zesílení působení původního prvku (např. k zesílení působení prvku dřeva můžeme použít nějaký vhodný vodní prvek, např. fontánku nebo dekoraci z foukaného skla).

Procesy vyčerpání, oslabení a vytlačení znamenají, že nachází-li se v blízkosti původního prvku prvky těchto „kontraproduktivních“ materiálů, pak dochází k částečnému úbytku energie tohoto původního prvku (v každém tomto procesu trochu jiným způsobem), a tím je působení původního prvku oslabeno (na prvek dřevo takto působí prvky ohně, země a kovu).

Úplně nám postačí, když si zapamatujeme dva nejdůležitější Zákony proměny.

Proces posílení: voda posiluje dřevo, dřevo posiluje oheň, oheň posiluje zemi, země posiluje kov a kov posiluje vodu.

Proces vytlačení: voda ničí oheň, oheň ničí kov, kov ničí dřevo, dřevo ničí zemi a země ničí vodu.

Každému prvku jsou přiděleny různé vlastnosti, barvy a materiály a každý prvek je také přiřazen určité světové straně.

A teď už k jednotlivým prvkům.

Voda

Voda je prvkem přiděleným pouze jedné jediné životní zóně, a to oblasti KARIÉRA. Je pro nás také tím nejdůležitějším prvkem – bez ní by veškerý život na Zemi vymizel. Její světovou stranou je sever a představují ji barvy jako tmavě modrá, kobaltová a černá promítající se do zvlněných, lehce se pohupujících tvarů. Může se objevovat ve formě tekoucího pramene a fontán nebo v pevné podobě ve formě výrobků z foukaného skla. Její podstatou je důvěra a ticho, smyslovým orgánem sluch.

Proces živení: voda živí vodu

Proces posílení: kov posiluje vodu

Proces vyčerpání: dřevo vyčerpává vodu

Proces oslabení: oheň oslabuje vodu

Proces vytlačení: země vytlačuje vodu.

Životní oblast KARIÉRA můžete podpořit umístěním vodních a kovových prvků. Opatrně zde zacházejte s prvky dřeva, ohně a země. Nejhůře v této oblasti působí právě prvky země. Nachází-li se tyto prvky v severní části vaší zahrady nebo domu, posilte tuto část prvky kovu.

Dřevo

Dřevo je prvkem přiděleným dvěma životním zónám, a to oblasti RODINA a ZDRAVÍ a BOHATSTVÍ a PROSPERITA. Těmto oblastem je přidělena východní a jihovýchodní světová strana a představují je barvy jako světle zelená, světle modrá a tyrkysová ve formě vysokých a štíhlých, nejlépe pravoúhlých sloupků. Prvek dřeva představují např. výrobky ze dřeva, korku, papíru nebo bambusu, ale také dekorace vyrobené z látek rostlinného původu. Podstatou prvku dřeva je probuzení a růst, smyslovým orgánem jsou oči.

Proces živení: dřevo živí dřevo

Proces posílení: voda posiluje dřevo

Proces vyčerpání: oheň vyčerpává dřevo

Proces oslabení: země oslabuje dřevo

Proces vytlačení: kov vytlačuje dřevo

Životní oblasti RODINA a ZDRAVÍ a BOHATSTVÍ a PROSPERITA můžete podpořit umístěním dřevěných a vodních prvků. Opatrně zde zacházejte s prvky ohně, země a kovu. Nejhůře v této oblasti působí prvky kovu. Nachází-li se ve východní a jihovýchodní části vaší zahrady nebo domu tyto prvky, posilte tuto oblast prvky vodními.

Oheň

Stejně jako voda je i oheň přidělen jen jedné životní zóně, a to oblasti SLÁVA a UZNÁNÍ. Tato oblast leží na jihu a představuje ji především červená a sytě oranžová barva ve formě vysokých, špičatých tvarů, jako jsou např. pyramidy nebo hvězdy. Z materiálů dobře poslouží svíčky a přírodní křemeny. Dalším předmětem, který představuje prvek ohně, je tabulové sklo – u domů, které jsou hodně prosklené, je tedy vhodné přemíru ohnivého prvku korigovat použitím oslabujících prvků. Podstatou ohně je síla a aktivita, smyslový orgán této oblasti není přidělen žádný.

Proces živení: oheň živí oheň

Proces posílení: dřevo posiluje oheň

Proces vyčerpání: země vyčerpává oheň

Proces oslabení: kov oslabuje oheň

Proces vytlačení: voda vytlačuje oheň

Životní oblast SLÁVA a UZNÁNÍ můžete podpořit prvky ohně a dřeva. Opatrně zde zacházejte s prvky země, kovu a vody. Nejhůře v této oblasti působí prvky vody. Nachází-li se např. na jižní straně vašeho pozemku jezírko nebo bazén nebo např. v domě akvárium, které působení ohně oslabují, umístěte k němu více dřevěných prvků, abyste prvek ohně posílili.

Země

Prvek země je přidělen dvěma životním oblastem, a to oblasti VĚDĚNÍ, VZDĚLÁNÍ a ZNALOSTI a oblasti MANŽELSTVÍ a PARTNERSTVÍ. Přidělenými světovými stranami jsou severovýchod a jihozápad, podporujícím barvami jsou žlutá, hnědá, okrová a terakota ve formě nízkých, nejlépe pravoúhlých tvarů. Z materiálů je vhodné použít výrobky z keramiky nebo porcelánu, vhodné jsou také kamenné sošky a přírodní výrobky z vlny. Podstatou prvku země je uzemnění a bezpečí, smyslovým orgánem jsou ústa.

Proces živení: země živí zemi

Proces posílení: oheň posiluje zemi

Proces vyčerpání: kov vyčerpává zemi

Proces oslabení: voda oslabuje zemi

Proces vytlačení: dřevo vytlačuje zemi

Životní oblast VĚDĚNÍ, VZDĚLÁNÍ a ZNALOSTI a oblast MANŽELSTVÍ a PARTNERSTVÍ můžete podpořit prvky země a ohně, opatrně zde pracujte s prvky kovu, vody a dřeva. Nejhůře v této oblasti působí dřevěné prvky. Nachází-li se tedy na severovýchodní nebo jihozápadní straně vašeho pozemku nebo domu prvky dřeva, přidejte sem prvky ohně, abyste posílili prvek země.

Kov

Prvek kovu je rovněž přidělen dvěma životním oblastem, a to oblasti DĚTI a KREATIVITA a oblasti NÁPOMOCNÍ PŘÁTELÉ. Jejich světovými stranami jsou západ a severozápad, podporujícími barvami bílá, stříbrná, zlatá a světle šedá ve formě nízkých, kulatých předmětů. Z materiálů je vhodné použít jakékoliv dekorace nebo předměty z kovu. Podstatou prvku kov je touha a odměna, smyslovými orgány jsou hmat a čich.

Proces živení: kov živí kov

Proces posílení: země posiluje kov

Proces vyčerpání: voda vyčerpává kov

Proces oslabení: dřevo oslabuje kov

Proces vytlačení: oheň vytlačuje kov

Životní oblast DĚTI a KREATIVITA a oblast NÁPOMOCNÍ PŘÁTELÉ tedy můžete podpořit prvky kovu a země. Opatrně zde pracujte s prvky vody, dřeva a ohně. Nejhůře v této oblasti působí právě prvky ohně. Nachází-li se ohnivé prvky v západní nebo severozápadní straně vašeho pozemku nebo domu, přidejte sem více prvků země, které posílí prvek kovu.

Každá životní zóna je těmito prvky ovlivňována, a to v pozitivním i negativním působení.

Až budete prvky umísťovat, zamyslete se nad jejich barvou a tvarem. Mohou se totiž vzájemně „rušit“. Pokud do oblasti ohně (jižní strana) umístíte např. pyramidu tmavě modré nebo černé barvy, pak má prvek v podstatě protichůdné působení. Nejlépe zde tedy budou působit pyramidy červené (odpovídající prvku oheň) nebo žluté barvy (odpovídající prvku země, která je zde posilujícím prvkem). Stejně tak pokud např. do oblasti dřeva (východní a jihovýchodní strana) umístíte vysokou, štíhlou lampu (tvarem odpovídajícímu prvku dřeva) bílé barvy (odpovídající prvku kov), opět se bude jednat o protichůdné působení.

Správným výběrem a rozmístěním podporujících prvků můžete energeticky podpořit váš dům i vaši zahradu. A pokud bude energie dobře proudit v prostoru kolem vás, povede to automaticky i k tomu, že vy sami se budete cítit lépe – váš prostor bude pracovat pro vás 🙂

„Byla mi dána do vínku schopnost hlubokého soucitu, a snad i proto jsem již od malička toužila pomáhat lidem objevovat svoji duši. Již téměř dvacet let se věnuji studiu alternativních metod léčení, zejména EFT a feng-šuej, a proto jsem také autorkou eBooku FENG-ŠUEJ a EFT>> , který je věnován oběma těmto metodám. Pomocí Feng-šuej můžete nastartovat pozitivní změny ve vašem životě tím nejjednodušším způsobem, který pro začátek můžete udělat – zdokonalením prostoru, ve kterém trávíte svůj čas. Prostor kolem nás totiž pomáhá utvářet náš život. A pomocí EFT můžete pomoci sami sobě zbavit se vnitřních bloků a nefunkčních vzorců, které vám brání ve štěstí...“ Můj příběh si přečtěte zde>>
  • Chcete se dozvědět, jak rychle nabít Vaše tělo i Váš domov pozitivní energií?

    Přečtěte si eBook zdarma...

  • Nejnovější články
  • Kategorie
  • Na Facebooku mě najdete tady :-)