FENG-ŠUEJ a pozemky

Ze sociálního hlediska vyjadřuje pozemek naši interakci s okolím a jeho vzhled je rovněž propojen s naší osobností. Jsme-li velmi odtažití, budeme mít tendenci chránit hranice našeho pozemku, a tím pádem chránit i dům a sami sebe. V tomto případě budeme mít pravděpodobně potřebu celý pozemek obehnat vysokým, neprůhledným plotem. Jsme-li naopak otevření a přátelští, bude i naše zahrada vyzařovat podobnou energii, tedy zvoucí a veselou, a k jejímu obehnání nám postačí plot, který bude spíš dekorací než překážkou.

Pro každou zahradu platí, že by měla být především různorodá. Měli bychom zde najít otevřené travnaté plochy zvoucí ke hraní nebo setkávání s rodinou, stinná zákoutí zvoucí k uvolnění a klidu, jezírko nebo jiné vodní prvky podporující proudění pozitivní energie i louku přitahující do zahrady hmyz a ptáky, a také užitkovou zahradu poskytující našemu tělu vitamíny v podobě čerstvé zeleniny, bylinek a ovoce. Toto vše samozřejmě závisí na velikosti zahrady, nicméně i v malých zahradách se dají tvořit „miniatury“, díky nimž můžeme náš pozemek proměnit v kouzelnou říši plnou života a energie.

Feng-šuej pracuje s pěti zvířaty, které představují ochránce našeho pozemku i domu. Jsou jimi želva, drak, fénix, tygr a had.

Želva je ochráncem severní strany a představuje jistotu. Její barvou je černá a tmavě modrá a jejím úkolem je chránit dům „zezadu“ proti vlivu negativních energií a zároveň chránit pozitivní energii, která přitéká směrem od draka, aby z pozemku rychle nezmizela. Symbolizují ji kopce a hory. Měla by být nejvyšším bodem pozemku a reprezentovat ji může plynulý ochranný val z hlíny, zeď, nebo jehličnaté stromy, jejichž výška by však neměla příliš převyšovat výšku domu, doplněné o keře, které budou poskytovat ochranu blízko země. Chybí-li tato strana na pozemku, můžeme na severní stranu domu umístit sošku želvy z jadeitu, kulatý obsidiánový kámen či ametystovou drúzu.

Drak je ochráncem východní strany a představuje blahobyt. Jeho barvou je světle zelená, světle modrá nebo tyrkysová a jeho úkolem je přinášet štěstí na pozemek a tudíž i jeho majitelům. Symbolizují ho vysoké, štíhlé, listnaté stromy, které by opět neměly převyšovat výšku domu, nebo ochranný val z živého plotu. Je-li pozemek obehnán zdí, pak by měla zeď chránit stranu draka a želvy společně, bez přerušení. Na pozemku by měl být druhým nejvyšším bodem. Chybí-li tato strana na pozemku, můžeme na východní stranu domu umístit sošku draka z aventurinu nebo aventurin samotný. Dalším vhodným kamenem pro doplnění strany draka je peridot.

Fénix je ochráncem jižní strany a představuje radost a naději. Jeho barvou je červená a jeho úkolem je přinášet pozitivní energii na pozemek a obohacovat tak život jeho majitelů. Symbolizuje ho volná, otevřená plocha, ideálně lemovaná červeně kvetoucími růžemi nebo jinými keři. Stromem, na kterém prý fénix přistává, je paulovnie. Strana fénixe bývá označována jako nejvhodnější místo pro vstup na pozemek i do domu. Rozhodně by neměla být obehnána vysokými zdmi, stromy nebo keři. Chybí-li tato strana na pozemku, můžeme na jižní stranu domu umístit červený jaspis, granát, rubín nebo sluneční kámen.

Tygr je ochráncem západní strany a představuje sílu a dobré vztahy. Jeho barvou je bílá a jeho úkolem je bránit konfliktům a chránit zdraví majitelů pozemku. Symbolizují ho nízké, kulaté keře, nízké živé ploty nebo nízké zídky. Strana tygra by měla ležet níž, než strana draka, a rozhodně by se zde neměly nacházet vysoké stromy nebo zdi. Chybí-li tato strana na pozemku, můžeme na západní straně domu umístit bílé křemeny nebo křišťály.

Had je umístěn uprostřed mezi všemi ostatními ochránci a představuje trpělivost, vytrvalost a změnu. Jeho barvou je žlutá a jeho úkolem je sbírat energii od všech ostatních ochránců. Symbolizuje ho spirála, mandala nebo nízké kruhové záhony osázené zeleninou či nízkými květy. Toto místo středu by se nemělo nacházet výš, než ostatní strany pozemku, aby k němu mohla energie ze všech stran volně přitékat.

A na co si dát na vašem pozemku pozor? Největším „strašákem“ pro Feng-šuej je nepravidelnost.

Z hlediska Feng-šuej je ideálním tvarem kruh, dalšími vhodnými tvary jsou čtverec nebo obdélník, ostatní tvary jsou považovány za nevýhodné, a to především z toho důvodu, že na nich pravděpodobně bude chybět některá z důležitých životních oblastí, nebo bude nějakým způsobem „poškozená“, tj. v nepoměru vůči ostatním životním oblastem. Ani takových pozemků však není třeba se bát.

V Evropě se v poslední době začíná rozšiřovat povědomí o geomantii. Je to takové dědictví našich předků, kteří byli díky podmínkám, ve kterých žili, více v souladu s přírodou, a dokázali tak podvědomě vyhledávat příznivá a nepříznivá místa pro život. Také s nimi uměli velmi dobře pracovat. Pro mnohé z nás bude možná bližší myšlenka druidů, než čínských mistrů umění.

Já osobně bych se vůbec nebála tyto přístupy zkombinovat.

Nakreslete si plán vlastní zahrady včetně domu a jiných staveb, které se na ní nachází, nalaďte se na ni a pomocí automatické intuitivní kresby zachyťte přímo na papír energie, které ve vztahu ke svému pozemku a domu pocítíte. Může tak vzniknout velmi zajímavý obraz, který vám dá jasnou představu o tom, co je potřeba na zahradě upravit nebo změnit – které části posílit, které části chránit, které části s láskou opečovat. Zapište si vše, co vás napadne. Zaměřte se na svůj vnitřní pocit a domalujte do plánku všechny vaše představy (nebo je jen zapište slovně). Vyznačte si na plánku světové strany a zkuste vaše návrhy porovnat s Feng-šuej. Jsem si jistá, že si budou více méně odpovídat. Tam, kde si nebudete jistí, můžete využít pravidel Feng-šuej pro tvorbu zahrady (více najdete v mém ebooku FENG-ŠUEJ a EFT).

Chybějící životní oblasti se dají nahradit tak, že do oblastí vzájemně se podporujících umístíte prvky obou těchto oblastí. Bude-li např. na vašem pozemku jen malinká část životní oblasti RODINA a ZDRAVÍ (prvek dřevo, posilující prvek voda), pak i na tomto kousíčku vysaďte rostliny, které tuto oblast podporují a umístěte sem např. ptačí pítko.

Jednotlivé oblasti a jejich vzájemné vztahy jsme nedávno probírali v naší malé, uzavřené skupince na FB, tento týden zde najdete i další tipy, jak pracovat s pozemkem a na co si dát pozor. Přidat se můžete zde.

A co nejjednoduššího můžete pro svoji zahradu udělat?

 • udržujte ji čistou, svěží a zdravou,

 • pravidelně uklízejte nepořádek,

 • pečlivě se starejte o rostliny, odumřelé rostliny ihned odstraňujte,

 • vytvářejte na svém pozemku pokud možno mírně zvlněné cestičky, lemované keři a okrasnými květinami,

 • příjezdovou nebo přístupovou cestu k domu projasněte příjemným osvětlením, osvětlete také vchod do domu, terasu a místa k posezení,

 • pečlivě se starejte o oplocení, poškozená místa ihned opravujte,

 • dozdobte svoji zahradu sochami, ptačími pítky a krmítky, najděte více koutků pro umístění posezení, které budou sloužit k rodinným setkáním i odpočinku o samotě,

 • milujte svoji zahradu a pečujte o ni s láskou, projevujte úctu přírodním bytostem a všem živočichům, kteří se na vaší zahradě nacházejí.

Nebojte se a experimentujte – jediné, co potřebujete, je naladit se a tvořit s radostí a láskou.

Krásný den 🙂

„Byla mi dána do vínku schopnost hlubokého soucitu, a snad i proto jsem již od malička toužila pomáhat lidem objevovat svoji duši. Již téměř dvacet let se věnuji studiu alternativních metod léčení, zejména EFT a feng-šuej, a proto jsem také autorkou eBooku FENG-ŠUEJ a EFT>> , který je věnován oběma těmto metodám. Pomocí Feng-šuej můžete nastartovat pozitivní změny ve vašem životě tím nejjednodušším způsobem, který pro začátek můžete udělat – zdokonalením prostoru, ve kterém trávíte svůj čas. Prostor kolem nás totiž pomáhá utvářet náš život. A pomocí EFT můžete pomoci sami sobě zbavit se vnitřních bloků a nefunkčních vzorců, které vám brání ve štěstí...“ Můj příběh si přečtěte zde>>
 • Chcete se dozvědět, jak rychle nabít Vaše tělo i Váš domov pozitivní energií?

  Přečtěte si eBook zdarma...

 • Nejnovější články
 • Kategorie
 • Na Facebooku mě najdete tady :-)