FENG-ŠUEJ a EFT

Zdá se Vám to jako poněkud neobvyklá kombinace? Feng-šuej přece pochází z východu, EFT ze západu…

EFT

Jenže… byl jednou jeden pán, dr. Roger Callahan, psycholog, zabývající se mimo jiné i čínskou medicínou, akupunkturou a akupresurou. Příběh o jeho klientce Mary, která trpěla panickým strachem z vody, a to tak obrovským, že měla hrůzu i ze sprchování, je známý všem, kteří se už někdy s metodou EFT setkali. A pro ty z vás, kteří jej neznají, jen velmi krátce: Dr. Callahan po dlouhé, neúspěšné léčbě klasickými metodami, svoji klientku požádal, aby mu sdělila, ve které části těla cítí svůj strach z vody. Mary označila žaludek. Dr. Callahan jí tedy ukázal bod na těle, který souvisí s žaludkem, a požádal ji, aby tento bod masírovala a myslela přitom na svůj strach z vody. Po chvíli panický strach zmizel. Zázrak?

Podle tradiční čínské medicíny prochází energie v našem těle tzv. meridiány, což jsou přesně dané dráhy, které v našem těle tvoří ucelenou síť a propojují jednotlivé orgány. Tyto dráhy se nacházejí v hloubce 3 – 5 mm pod kůží a v určitých bodech vystupují na povrch těla (jsou známé jako akupunkturní body).

Dr. Callahan tedy v případě klientky využil své znalosti čínské medicíny a stal se zakladatelem metody TFT (Thoughts Field Therapy, Terapie myšlenkových polí). Na jeho metodu navázal inženýr Gary Craig, který ke své práci využíval hypnoterapii a metodu NLP (neurolingvistické programování). Úpravou metody TFT pak vznikla EFT (Emotional Freedom Techniques, Techniky emoční svobody), která je svojí podstatou jednodušší, než původní TFT.

A jak to všechno funguje?

Metoda vychází z předpokladu, že příčinou negativních emocí je uvíznutí energie v těle člověka, tedy disharmonie v energetickém systému těla. Negativní emoce se ve svém důsledku mohou projevit i ve formě různých nemocí. Metoda EFT je tedy schopna uvolňovat problémy nejen na psychické, ale i na fyzické úrovni.

Vyjdeme-li z předpokladu, že náš mozek zaznamenává každou vteřinu našeho života, pak do našeho těla ukládá i pocity spojené s těmito okamžiky. Každý z nás si jistě vzpomene, kdy se cítil dobře a kdy ne. Je-li emoce prožitá v určitém okamžiku velmi silná a velmi negativní, uloží ji mozek do těla způsobem, který je schopný zablokovat tok energie.

Náš mozek je tvořen neurony, které jsou pomocí svých výběžků (tzv. axonů) navzájem propojeny a vytvářejí tak neuronovou síť, která dokonale propojuje veškeré funkce našeho těla. Do této sítě je pak zapisováno absolutně všechno, co prožijeme. To, jestli je prožitek pozitivní nebo negativní, má vliv na to, jaké hormonální látky se při prožitku do těla vyloučí. Těmito hormony jsou ovlivněny vnitřní orgány a ty zase ovlivňují naši reakci. Do naší neurologické sítě se tak zapisují zdravé a nezdravé „otisky“ jednotlivých okamžiků našeho života.

Zkuste si teď vzpomenout, v jakém okamžiku jste se cítili opravdu strašně – kdy vám někdo ublížil, ukřivdil, opustil vás, obvinil z něčeho, co jste neudělali, ponížil vás. Zkuste si vybavit okamžik, kdy jste měli pocit, že jste úplně selhali, nezvládli jste nějakou situaci. Sledujte u toho reakci vašeho těla. Co udělalo? Schoulilo se? „Píchlo“ nebo „zabolelo“ vás někde uvnitř? Měli jste pocit, že chcete okamžitě zmizet a stát se neviditelnými? Nebo jste měli pocit, že vyletíte z kůže, že vás zloba roztrhne? Nebo pocit studu? Viny? Možná, že jste si i schovali obličej do dlaní a v duchu jste zaúpěli nebo sykli. To jsou přesně ty okamžiky v našich životech, které jsou uložené v našem těle a které blokují proud energie.

Čím déle je energie v těle blokovaná, tím větší mohou vznikat problémy jak na psychické, tak na fyzické úrovni (např. fóbie, deprese, agresivita, závislosti, alergie, chronická onemocnění atd.).

EFT využívá k léčení jemné „ťukání“ na akupunkturní body na těle. Ťukání se obvykle provádí na určitých bodech v obličeji, horní polovině trupu a rukou, někteří terapeuti pokračují i do spodní poloviny těla (akupunkturní body na nohou). Léčení na psychické úrovni je pak docíleno konkrétním definováním problému spojeným s jeho přijetím a propuštěním v kombinaci s tímto ťukáním.

FENG-ŠUEJ

Svět, ve kterém žijeme, můžeme rozdělit na „viditelný“ a „neviditelný“. Viditelný svět vnímáme pomocí našich smyslů – zraku, čichu, hmatu, chuti, sluchu. Je to pro nás něco, o čem vůbec nepochybujeme, že existuje. Naproti tomu „neviditelný“ svět představuje pro spoustu z nás něco, čemu jen těžko věříme a o čem často pochybujeme, že by to vůbec existovat mohlo. Přesto nás tento neviditelný svět v každém okamžiku obklopuje.

Věděli jste, že nejen člověk, ale i rostliny, zvířata, kameny, domy, zkrátka veškerá hmota, která se v našem světě nachází, má svoji auru? Věříte tomu, že každá věc nebo bytost může vyzařovat energii?

Feng-šuej představuje umění žít v souladu s viditelným i neviditelným světem. Je to umění, které se snaží posílit pozitivní energii a oslabit negativní tak, abychom žili v harmonii. Ve své podstatě je zaměřené na proudění energie v prostoru.

Ve Feng-šuej rozlišujeme energie pozitivní a energie negativní. Pozitivní energie jsou označovány výrazem „čchi“ a negativní energie výrazem „ša“.

U negativních energií rozlišujeme tři základní druhy:

- trans-ša,
- geo-ša,
- per-ša.

Trans-ša představuje škodlivou energii, která proudí odspodu, tedy ze země směrem vzhůru, často je nazývána jako „zemské vyzařování“. Nejčastěji je aktivována podzemním prouděním vody a také kovy, které se dnes často využívají při výstavbě a zařizování domů, dále ji můžeme nalézt i v bočních stěnách tzv. Hartmannova systému a v systému o velikosti 170 m. Trans-ša může prostupovat do domu stěnami, přičemž je tento průnik ovlivněn silou a materiálem, ze kterého jsou stěny vyrobeny.

Geo-ša je dalším typem negativní energie. Nalézt ji můžeme po celé naší planetě. Nachází se v bočních stěnách určitých krychlových systémů (10 a 250 m) a proudí směrem shora dolů. Vyskytovat se může i v tzv. měsíčních pruzích.

Per-ša je opět negativní energie nacházející se v blízkosti geologických zlomů a přístrojů vytvářejících elektromagnetické záření (např. satelity, radiobudíky s červeným displejem apod.).

Pro správnou funkci lidského těla jsou významné především dva typy pozitivní energie:

- wei-čchi,
- perm-čchi.

Wei-čchi, nebo také vitální čchi, ovlivňuje především imunitní systém člověka. Přijímáme ji aurou, dýcháním a stravou. Rozdělit ji můžeme na jang-čchi a jin-čchi. Nerovnováha těchto energií v těle člověka opět může vést ke zdravotním potížím (rovnováhou energií v těle se zabývá čínská medicína). Mimo budovy se wei-čchi obvykle nachází v dostatečném množství. Do místností proniká tato energie vzduchem, a proto bychom měli často větrat, abychom si zajistili její dostatečný přísun.

Perm-čchi je dalším typem pozitivní energie, kterou stejně jako wei-čchi přijímáme aurou, dýcháním a stravou. Má vliv na naše tělesné i duševní zdraví a opět ji rozdělujeme na jang-perm-čchi a jin-perm-čchi. V přírodě se jí obvykle nachází velké množství (nejvíce v okolí rychle tekoucích vod) a pohybuje se spolu s větrem. Její přísun do domu můžeme opět zajistit větráním.

Přítomnost a sílu pozitivních i negativních energií v místnostech můžeme měřit pomocí tenzoru, kyvadla či L-proutku. Hodnotu energie měříme na stupnici od 0 do 100. U wei-čchi je pro zdravého člověka postačující hodnota 10, u perm-čchi alespoň hodnota 7 (přes noc v místnostech, kde spíme). Hodnoty energií vám opět pomohou zjistit odborníci. Vy sami se pak můžete postarat o to, aby do vašeho domu pozitivní energie dostatečně proudila tím, že jí nebudete bránit ve vstupu a ve volném proudění po domě.

Umění Feng-šuej vychází z taoismu – nejstarším spisem tohoto učení je Tao te ťing (doslova: „Kniha o cestě a cnosti“), jejímž autorem je Lao-c´(doslova: „Starý mistr“). „Tao“ je výrazem pro „počátek“ a celá filosofie tohoto směru stojí na tom, že základem Vesmíru je „změna“, a to změna zákonitá.

Země, jako jsou Hongkong, Tchaj-wan, Thajsko, Singapur, Malajsie, Korea nebo Japonsko dodnes respektují tyto zákonitosti při výstavbě domů. My v Evropě moc velký ohled na to, kde a jak budovu postavíme, nebereme. A to může do budoucna přinést potíže v určitých oblastech našeho života.

Podle Feng-šuej je ideálním tvarem budovy i pozemku kruh. Dalšími vhodnými tvary jsou obdélník, případně čtverec. Ostatní tvary ve formě různých mnohoúhelníků jsou již považovány za nevýhodné, neboť na nich často chybí některá ze životních zón (pozemky a domy ve tvaru L, U, lichoběžníků a ze všech nejnevýhodnější jsou pozemky a domy ve tvaru trojúhelníku).

Každý dům i pozemek je jiný. Česká republika jako taková navíc stojí na velmi pestrém a složitém geologickém podloží a jen těžko zde hledáme místa, která by byla pro život zcela příznivá. Existují způsoby, kterými můžete váš dům chránit před negativním zemským zářením. Vybudováním vlastní zahrady můžete podpořit proudění energie přímo na vašem pozemku a uspořádáním vlastního domu podpoříte i proudění pozitivní energie přímo v něm.

Existuje několik škol, které se zabývají harmonizací soužití člověka s jeho prostředím, např.:

- škola tvaru,
- škola létajících hvězd,
- škola vodních draků,
- metoda osmi směrů (tzv. kompasová metoda).

Metoda osmi směrů je poměrně jednoduchá a ve svém domově ji může aplikovat každý. Jejím účinným nástrojem je Pa-kua (v překladu „osm znamení“), která představuje mapu životních zón. Zón je celkem osm plus doplňková středová oblast, která představuje tzv. „střed štěstí“ a propojuje všechny ostatní zóny dohromady. Tato středová oblast se nazývá tchai-ťi a znázorňuje se pomocí symbolu jin-jang.

Životní zóny, které pomocí Pa-kua mapy můžete upravovat, jsou následující:

- kariéra,
- vědění, vzdělání a znalosti,
- rodina a zdraví,
- bohatství a prosperita,
- sláva a uznání,
- manželství a partnerství,
- děti a kreativita,
- nápomocní přátelé.

Každé životní zóně je přidělena světová strana, prvek (voda, země, dřevo, oheň, kov), vlastnosti, barvy, tvary, podporující předměty, dokonce i roční období, denní doba, emoce, chutě a meridiány (dráhy lidského těla, kterými proudí životní energie). Pomocí znalostí těchto kvalit každé životní zóny ji pak můžete ovlivňovat a harmonizovat ve svůj prospěch.

A jak tedy spolu FENG-ŠUEJ a EFT souvisí?

Z řádků výše popsaných je jasné, že se obě metody zabývají tokem energie. EFT tokem energie v těle, Feng-šuej tokem energie kolem nás.

Podobnost naší planety a lidského těla je dána už jen poměrem vody a ostatní masy – na planetě Zemi je to asi 71 % vody, v lidském těle asi 60 %.

Přirovnáme-li zemské vyzařování k emocím, můžeme si všimnout další nápadné podobnosti. Tak jako Země ukrývá řeky v podzemí, i člověk ukrývá emoce uvnitř sebe. Geologické zlomy mohou symbolizovat ustrnutí v minulosti, zlomy v našich životech a používání zastaralých vzorců chování, které již v našem životě ničemu neslouží. Elektrosmog pak může symbolizovat naši neschopnost nebo neochotu se přizpůsobovat novinkám a změnám. Čím víc vzdorujeme, tím víc na nás působí i tlak okolí a zemského vyzařování.

Váš dům a prostředí, ve kterém žijete, vás může maximálně podpořit v okamžiku, kdy odstraníte bloky i ze svého těla. A rovněž naopak – i tím, že napravíte tok energie ve vašem domě, můžete napomoci i svému tělu v touze po uzdravení se a odstranění bloků i z něj.

Každá životní oblast navíc podle Feng-šuej dokonce souvisí i s určitým meridiánem v lidském těle – odtud tedy propojení mezi Feng-šuej a EFT.

Ebook věnovaný oběma metodám už je pro Vás připravený tady 🙂 

A chcete-li začít jen opravdu velmi zlehounka, přečtěte si eBook 7+ 7 tipů, jak získat více energie pro vaše tělo a váš dům, který jsem pro vás připravila zcela zdarma.

Chcete-li se nejprve naučit základům metody EFT a přidat se do skupiny, kde řešíme ukázkové příklady, přečtěte si eBook EFT manuál: snadno a rychle, který jsem pro vás také připravila zcela zdarma.