Aura člověka vs. aura domu

Svět, ve kterém žijeme, můžeme rozdělit na „viditelný“ a „neviditelný“. Viditelný svět vnímáme pomocí našich smyslů – zraku, čichu, hmatu, chuti, sluchu. Je to pro nás něco, o čem vůbec nepochybujeme, že to existuje. Naproti tomu „neviditelný“ svět představuje pro spoustu z nás něco, čemu jen těžko věříme a o čem často pochybujeme, že by to vůbec existovat mohlo. Přesto nás tento neviditelný svět v každém okamžiku obklopuje.

Věděli jste, že nejen člověk, ale i rostliny, zvířata, kameny, domy, zkrátka veškerá hmota, která se v našem světě nachází, má svoji auru? Věříte tomu, že každá věc nebo bytost může vyzařovat energii?

Slovo „energie“ bylo použito poprvé někdy v polovině 19. století a vychází z řeckého výrazu „energeia“, který značí vůli či schopnost k činům. Energie je definována jako fyzikální veličina, která popisuje schopnost hmoty konat práci.

Slovo „aura“ pochází z řeckého slova „avron“, nebo-li „vánek“, a představuje energetické pole nejen okolo živých organismů, ale také okolo předmětů.

Vezmeme-li si jako příklad člověka, pak je jeho tělo tvořeno z buněk. Buňky jsou tvořeny z molekul a molekuly jsou tvořeny z atomů (nebo iontů). Atom je tvořen atomovým jádrem, které obsahuje protony a neutrony, a atomovým obalem, který obsahuje elektrony. Prostor mezi dvěma atomy je tvořen vakuem, tedy „ničím“. Vědci zabývající se kvantovou fyzikou jsou přesvědčeni, že právě vakuum je naplněno vesmírnou energií.

Aura člověka

Někteří lidé dokáží auru člověka vidět. Většinou ji zaznamenají jako barevné spektrum okolo těla člověka a podle jejího stavu dokáží rozeznat, zda je člověk zdravý či nikoliv. Podle zabarvení aury se pak dá určit nejen to, jakou má člověk náladu, ale také jaké má povahové rysy, schopnosti či předpoklady. Aura je zkrátka u každého člověka zcela jedinečná.

Barva aury bývá často spojována s čakrami. Slovo „čakra“ pochází ze sanskrtu a je výrazem pro „kolo“ nebo „kotouč“. Označuje průsečík, kde se setkává mysl s tělem. Hlavních čaker je v našem těle sedm a všechny fungují jako vysílače (ukazují ostatním, jak se cítíme) a přijímače (přitahují především to, co se hodí k vibraci, kterou sami vysíláme). Tím tvoří energetické pole okolo našeho těla, jehož velikost se udává zhruba na šířku rozpažených rukou.

Vnímání energetického pole si můžete snadno vyzkoušet sami – stačí vstoupit do nějaké místnosti plné lidí a ihned poznáte, jaká je zde nálada. A nebo se zkuste soustředit na to, jak se cítíte v blízkosti jiného člověka – při setkání se totiž naše aury prolínají a předávají si tak navzájem informace v nich obsažené. To, jaké v sobě zrovna nosíme myšlenky, má vliv na naše energetické pole. Jsme-li rozzlobení, obsahuje tuto naši zlobu i energetické pole okolo nás. Máme-li naopak radost a cítíme se šťastní, pak z nás lidé vnímají tuto energii.

Náš energetický prostor si můžeme chránit. Chystáte-li se např. na schůzku s člověkem, který vám není příjemný, pomůže vám k posílení vaší aury jednoduché cvičení.

Posaďte se na podložku nebo se postavte pevně nohama na zem. Uprostřed našich dlaní se nacházejí vedlejší pomocné čakry, kterými proudí energie. Jemným třením si zahřejte dlaně a poté je pomalu vzdalte asi tak 20 – 30 cm od sebe. Můžete k sobě ruce střídavě pomalu přibližovat a vzdalovat. Po chvíli budete moci cítit, jak vzduch mezi vašemi dlaněmi „houstne“, jakoby mezi nimi vznikala malá kulička energie. Poté může rozpažit ruce a jemně jimi hladit prostor okolo vás ve vzdálenosti vaši rukou, jako byste postupně obkreslovali své tělo od hlavy až k patám, z boku, zepředu i zezadu.

Tímto jednoduchým cvičením můžete posílit svoji auru tak, aby se k vám z venku nedostávaly nežádoucí energie. Můžete si představit, jako byste kolem sebe měli průhledný skleněný obal, který k vám bude propouštět pouze věci, které jsou vám příjemné. Nezapomínejte ovšem na to, že naše čakry „přitahují“ vibrace, které jsou s námi v souladu. Máte-li tedy špatnou náladu, zkuste ji přijmout, prožít a tím proměnit v náladu dobrou.

Tyto schopnosti má každý z nás. Chce to jen trochu klidu, tréninku a soustředění. V průběhu celého cvičení zhluboka dýchejte a plně se soustřeďte na to, co děláte. V ideálním případě zavřete oči, aby vás tento smysl ničím nerozptyloval 🙂

K harmonizaci čaker můžeme využít i drahé kameny. Čakry odpovídají sedmi hlavním žlázám endokrinní soustavy a každé takové centrum působí na okolní část těla s příslušnými orgány. Léčivé kameny svými vibracemi odstraňují blokády a obnovují normální frekvenci kmitání orgánů – ovlivňují tak celkový tok energie v těle.

Zde uvádím příklad kamínků, které používám já:

 • kořenová čakra – jaspis (mezi řitním otvorem a genitáliemi),

 • sakrální čakra – karneol (podbřišek) ,

 • čakra solar plexu – citrín (asi 2 cm nad pupíkem),

 • srdeční čakra – aventurin (střed hrudi),

 • krční čakra – chalcedon (prohlubeň na krku),

 • čelní čakra – sodalit (mezi obočím nad kořenem nosu),

 • korunní čakra – ametyst (uprostřed temena hlavy).

Položím se na podložku, kamínky přiložím na příslušná místa jednotlivých čaker (u kořenové čakry mezi nohy co nejblíže k tělu, u korunní čakry pak nad hlavu, opět co nejblíže k tělu) a zhruba dvacet minut takto odpočívám. Před každým použitím nechávám kameny nabít na slunečním světle, po použití je propláchnu studenou vodou a opět nechám nabít na sluníčku. Jste-li hodně vnímaví, můžete po chvíli cítit jemné vibrace, které okolo sebe budou kameny šířit.

Daný výčet kamínků berte pouze jako příklad. Pokud by vás tato technika zaujala, doporučuji podrobně nastudovat knihu Léčivé kameny od Sigrid E. Güntherové. Každý kámen má své specifické vlastnosti a dokáže léčit určitou chorobu v těle. Kameny je rovněž dobré vybírat dle znamení zvěrokruhu, ve kterém jste narozeni.

Aura domu

Málokdo ví, že i domy mají svoji auru. Její ochranná funkce závisí na tvaru domu. Z tohoto hlediska se považují za nejvýhodnější domy ve tvaru kvádru, dále jsou také vhodné domy ve tvaru čtyř, pěti nebo šestiúhelníku. Aby byla aura domu úplná, je třeba, aby byl jeho objem alespoň 180 m³ a výška a šířka alespoň 4 m.

V závislosti na druhu materiálu, ze kterého je dům postaven, je první obal aury vzdálen asi 130 – 170 cm od domu (z pohledu zevnitř, je tedy silný asi 40 cm), druhý obal aury je vzdálen asi 310 – 440 cm od domu (opět z pohledu zevnitř, je silný asi 130 cm).

Aura se nachází kolem celého domu, tedy i pod ním a nad ním.

V prvním obalu aury najdeme informace o obyvatelích domu, kteří zde bydleli alespoň osm měsíců, a to i v minulosti (podobně jako u naší aury, která nese informace přímo o nás). První obal se tvoří pouze u domů ve tvaru kvádru (je-li jejich objem alespoň 180 m³ a výška a šířka alespoň 4 m). Tvoří se také u částí domů, které mají tvar kvádru, takže v rámci jednoho domu jich může být více (např. u domů ve tvaru „L“, podmínkou je opět objem alespoň 180 m³ a výška a šířka alespoň 4 m). U kulatých domů se první obal netvoří vůbec.

Druhý obal domu obsahuje informace o materiálech použitých na výstavbu domu a jeho funkce je důležitá především z důvodu ochrany domu. Přestože je aura u železobetonových staveb širší, má paradoxně slabší ochranu, než stavby ze dřeva nebo kamene.

Mezi tímto prvním a druhým obalem se nachází tzv. vnitřní aura duchů, která slouží především k ochraně aury lidí žijících v domě.

Aby aura domu dobře plnila svoji funkci, je ideální, když dům stojí samostatně, a to alespoň ve vzdálenosti 9 m od sousedního domu – pak by se nemělo stát, že se aury prolínají a vzájemně si „předávají“ informace.

U řadových domů se aura nachází kolem celého bloku domů, v jejich prostředních částech však často bývá oslabená. Prostřední domy jsou tedy paradoxně nejméně chráněné. Jedná-li se o dvojdomky, pak aura narušená nebývá.

Na tvar aury má rovněž velký vliv tvar střechy domu. Z tohoto hlediska jsou ideální střechy ploché, kupolovité a také sedlové střechy s úhlem sklonu menším než 30° (s výjimkou střech o sklonu 11° a 24,5°. Důležitá je zde i orientace střechy v rámci světových stran.

Aura domu může být rovněž narušena i v případě, že v těsné blízkosti domu stojí osamocený vysoký strom nebo sloup a také vodní tok nebo velká vodní plocha (z tohoto důvodu se bazény nemají umísťovat blízko domu). Stojí-li váš dům v blízkosti silnice, pak aurou domu projíždějí auta. Za nevýhodné se rovněž považuje umístění garáže pro auto přímo v domě a také zimní zahrady mohou svojí strukturou auru domu oslabovat.

Vždy záleží na tom, na jakém místě je dům postaven. To, zda je váš dům ohrožen negativními energiemi, vám pomůže zjistit jen odborník, který dokáže slabá místa odhalit pomocí biotensoru, kyvadla nebo L-drátu. Do těchto míst pak umístí speciální dráty, které dům ochrání.

Další jednoduché tipy, jak můžete svůj dům chránit před negativními vlivy, najdete v mé knize FENG-ŠUEJ a EFT.

Pokud vás tyto informace zaujaly, doporučuji také podrobně nastudovat knihu FENG-ŠUEJ BYDLENÍ A DOMŮ PODLE TAO, autory jsou Wilhelm Gerstung a Jens Mehlhase, nakladatelství Fontána (z této knihy rovněž pocházejí informace poskytnuté v tomto článku).

A pokud by někdo z vás měl zájem o kontakt na člověka, který se ochranou domů zabývá, velmi ráda předám 🙂

PS: Nejedná se o placenou reklamu… (je prý mojí povinností toto uvádět). Ráda čtu a ještě raději předávám informace, které mi připadají nejen zajímavé, ale i důležité pro zdraví a pohodu člověka 🙂

„Byla mi dána do vínku schopnost hlubokého soucitu, a snad i proto jsem již od malička toužila pomáhat lidem objevovat svoji duši. Již téměř dvacet let se věnuji studiu alternativních metod léčení, zejména EFT a feng-šuej, a proto jsem také autorkou eBooku FENG-ŠUEJ a EFT>> , který je věnován oběma těmto metodám. Pomocí Feng-šuej můžete nastartovat pozitivní změny ve vašem životě tím nejjednodušším způsobem, který pro začátek můžete udělat – zdokonalením prostoru, ve kterém trávíte svůj čas. Prostor kolem nás totiž pomáhá utvářet náš život. A pomocí EFT můžete pomoci sami sobě zbavit se vnitřních bloků a nefunkčních vzorců, které vám brání ve štěstí...“ Můj příběh si přečtěte zde>>
 • Chcete se dozvědět, jak rychle nabít Vaše tělo i Váš domov pozitivní energií?

  Přečtěte si eBook zdarma...

 • Nejnovější články
 • Kategorie
 • Na Facebooku mě najdete tady :-)